We are currently performing an upgrade to our software. This upgrade will bring MediaWiki from version 1.31 to 1.33. While the upgrade is being performed on your wiki it will be in read-only mode. For more information check here.

1.14

Z Minecraft Wiki
Přejít na: navigace, hledání

1.14, první vydání aktualizace Village and Pillage,[1] je nadcházející hlavní aktualizace Java Edice s plánovaným datem vydání začátkem roku 2019.[2] Zaměřuje se hlavně na vesnice, přidání útočníků, téže nájezdníků a přepracování vesnické architektury tak, aby odpovídala biomu, ve kterém se nachází. Tato aktualizace také představí mnoho nových stvoření a bloků, vylepšuje systém výroby, aktualizuje tajgu a přidává babambusovou džungli společně s bambusem a pandami. Je to také první hlavní vydání, které obsahuje nové textury.

Novinky[editovat | editovat zdroj]

Bloky[editovat | editovat zdroj]

Bambus
Sudy
 • Jsou to skladiště o velikosti truhly.
  • Nicméně, sudy jsou lepší v tom, že při otevření nad nimi může být položen pevný blok.
 • Vyrábí se ze 6 prken a 2 prkenných půlbloků.
 • Může být nalezen ve vesnicích.
 • Může být naplněn dávkovačem, nebo posouvat předměty z i do sudu pomocí násypek.
 • Doposud však nelze propojit s porovnávači.
Zvony
 • Po kliknutí vydají zvuk a spustí se animace.
 • Mohou být nalezeny ve vesnicích.
 • Mají přiřazený blok - entity placeholder.
 • Mohou být umístěny na spodek a vršek bloku.
  • Pokud je blok zničen, zvon se zničí taky.
Vysoká pec
 • Nová pec umožňuje dvojnásobně rychlejší vypékání, ale pouze poloviční level, než normální pec.
  • Může roztavit pouze rudy a kovy.
 • Vyrábí se ze 3 hladkých kamenů, 1 pece a 5 železných ingotů.
 • Může být nalezena ve vesnicích
 • Může být naplněna dávkovačem, spolupracuje i s násypkou.
Kartografický stůl, Stůl na výrobu šípů, Kovářský stůl, Kamenická řezačka.
 • Aktuálně nemají žádné využití.
 • Mohou být nalezeny ve vesnicích.
Květiny
Brusný kámen
 • Vyrábí se z tyček, kamenných půlbloků a prken.
 • Lze je najít ve vesnicích.
 • Jako inventář má 2 vstupy a 1 výstup.
 • Odstraní kladné očarování z předmětu.
  • Vrátí hráči daný počet zkušeností za každé odstraněné očarování.
 • Umí opravit předměty při jejich vzájemné kombinaci.
 • Je odolný proti výbuchu,podobně jako obsidián.
 • Může být položen na jakoukoliv část bloku.
Blok skládačky
 • Je to technický blok.
 • Nelze to získat ve hře o přežití, ani v inventáři tvořivé hry.
  • Lze ho získat pomocí příkazu.
 • Je to 'spojovací' blok, který hráči povolí sestavovat struktury z malých předloh.
  • Množina cílů
   • Vztahuje se na skupinu prvků, do kterých může blok skládačky vykreslit prvky (tj. další šablona, která má být umístěna).
  • Druh přílohy
   • Vztahuje se ke jménu skládačky. Bloky skládačky se mohou pouze připojit pouze k jiným prvkům se stejným názvem.
  • Změní se na
   • Seskupení skládaček se sjednotí, až bude celá funkce hotova.
Lucerna
 • Nový zdroj světla.
 • Měla být přidána již ve verzi Alpha Halloween Update.
  • Notch prohlásil, že lucerny nemohou být nikdy přidány do hry Minecraft.
 • Vyrábí se z 8 železných ingotů okolo 1 pochodně.
 • Může být nalezen v zimní vesnici.
 • Vydává více světla, než obyčejná pochodeň.
Čtecí pult
 • Nápad na přidání čtecího pultu vznikl v roce 2012.
 • Umí násobit hráčovy popsané knihy.
 • Samotný vzhled je založen na zahozeném nákresu.
 • Doposud nemá žádné využití.
 • Může být nalezen ve vesnicích.
 • Má přiřazený blok - entity placeholder.
 • Má vlastní BookItem, které musí obsahovat knihu, které momentálně není možné nastavit a není zapsáno do entity bloku.
Tkalcovský stav
 • Vyrábí se z 2 vláken a 4 prken.
 • Může být nalezen ve vesnicích.
 • Lehčí cesta, jak pomalovat prapor: stačí vložit barvu a prapor a poté vybrat vzor.
 • Má přihrádky pro prapor, barvivo a pro barevnou předlohu/volbu vzhledu praporu.
 • Odteď jakékoliv přebarvení spotřebuje pouze jedno barvivo.
 • Odstraněny dosavadní recepty pro vlajky.
 • Pro speciální vzory vlajek tu jsou nově vzory praporu.
  • Při vyrábění potřebujete papír a speciální vzor.
 • Tyto vzory se neopotřebovávají.
 • Dostupné vzory se zobrazují na seznamu.
Lešení
 • Nový blok, po kterém se dá vylézt se vyrábí pomocí bambusu a vlákna.
 • Hráč může postavit sloup z lešení držením use na vrchní části bloku lešení.
 • Pokud bude zničeno lešení, které se dotýká země, tak se zničí i s ním ostatní bloky, které se nemají jak dotknout země.
 • Hráč může po blocích vyšplhat pomocí jumping a slézat pomocí sneak.
  • Hráč se může plížit pomocí sneak, pokud pod ním není žádné lešení.
 • Může být postaveno až šest bloků od nejbližší podpory.
Cedule
 • Přidány cedule ze všech druhů dřeva.
Půlbloky
 • Přidán kamenný, žulový, z leštěné žuly, z dioritu, leštěného dioritu, andezitu, leštěného andezitu, porostlé suti, porostlých kamenných cihel, hladkého pískovce, hladkého červeného pískovce, vychlazeného křemene, červených netheritových cihel a enderitových cihel.
Trouba
 • Nová pec, která umožňuje pečení jídla rychleji, než obyčejná pec.
 • Dvojnásob rychleji vypéká, za to poloviční zisk zkušeností.
  • Lze na grilu péct pouze jídlo.
 • Vyrábí se ze 4 kmenů a 1 pece.
 • Může být nalezen ve vesnicích.
 • Lze ho propojit s násypkou a dávkovačem.
Schody
 • Přidány, andezitové, leštěné andezitové, dioritové, leštěné dioritové, žulové, z leštěné žuly, z kamenných cihel prorostlých mechem, z kamenné suti prorostlé mechem, hladkého pískovce, hladkého červeného pískovce, vychlazeného křemene, červených netheritových cihel a enderitových cihel.
Keř sladkých bobulí
 • Lze ho najít v tajze, v [[Biom#Tajga|Hornaté tajze]], nebo v horské tajze.
 • Ojediněle se vyskytuje v zasněžené tajze, v zasněžené hornaté tajze a v zasněžené horské tajze.
 • Může být zasazen ze sladkých bobulí.
 • Má čtyři fáze růstu: 'sazenice', 'bez bobulí', 'trochu bobulí', a 'plný bobulí'.
 • Vypadnou 1–2 bobule v mladší fázi, 2–3 ve fázi poslední.
  • Sklidí se pravým kliknutím.
 • Lze použít kostní moučku.
 • Zpomalí všechna stvoření při průchodu keři.
 • Stvoření může stát uvnitř keře, ale bude udělovat poškození, jako kaktus.
Zdi
 • Přidány cihlové, andezitové, dioritové, žulové, prismarínové, z kamenných cihel, mechem porostlých kamenných cihel, pískovce, červeného pískovce, netheritových cihel, červených netheritových cihel a z enderitových cihel.

Předměty[editovat | editovat zdroj]

Vzory praporů
Kuše
Barvivo
Vajíčka se stvořeními
Nevábná šlichta
Sladké bobule
 • Doplní 2 (Hunger.svg).
 • Mohou být zasazeny a poté z nich vyroste keř.

Stvoření[editovat | editovat zdroj]

Kočky
 • Mají 10 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg) zdraví.
 • Upouštějí 0–2 vlákna.
 • Nacházejí se ve vesnicích.
 • Černé kočky mohou být nalezeny pouze v chatrči čarodějnice.
 • Nepojmenované kočky mohou zmizet.
 • Mají 8 nových podob, jednu stvořila komunita.
 • Ochočené kočky sedí, nebo spí, pokud je vlastník v posteli.
 • Odstrašují přízraky.
 • Obojky koček mohou být nyní obarveny.
Obludy
 • Mají 100 (Heart.svg × 50) zdraví.
 • Mají 100% odolnost proti odhození.
 • Ničí plodiny a listí.
 • Útočí na vesničany.
 • Jako kořist je sedlo (100% šance, kořist nepřidává bonus).
Pandy
 • Mají 20 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg) zdraví. 10 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg) zdraví mají slabé pandy.
 • Kořistí je bambus.
 • Chovají se pasivně.
 • Vyskytují se poblíž bambusu v džungli.
 • Mají různé vlastnosti a rysy.
  • Mohou být normální, agresivní, lenivé, slabé, starostlivé, nebo hravé.
  • Mají bílou, ojediněle hnědou barvu.
  • Z jejich obličejů se dají poznat pocity.
 • Krmení.
  • Malé pandy mohou kýchat, to zapříčiní povyskočení ostatních pand: když si kýchne, může vypadnout sliz.
  • Vlastnosti jsou předávány z rodiče na potomka, jsou tedy dědičné.
 • Někdy si lehne, nebo sedí na zadních nohách.
 • Když je panda zraněna, tak se blízcí vesničané naštvou (jako kdyby jste zranili je).
Nájezdníci
 • Jsou to nepřátelé, spadají pod skupinu oblud.
 • Mají 24 (Heart.svg × 12) zdraví.
 • Ohánějí se kušemi.
 • Upustí jejich kuše po jejich smrti.
 • Budou dělat nájezdy na vesnice, zabíjejí vesničany.
 • Nemohou nosit žádné brnění.
Vesničané
 • Přidán zedník.
  • Prozatím Vám nic neprodá.

Tvoření světa[editovat | editovat zdroj]

Bambusová džungle
Základna nájezdníků
 • Struktury spojené s nájezdníky, oddělené od hlídky oblud.
 • Velitel základny se objevuje u hlídky.
 • Poklad mají schovaný nahoře, menší je ukryt pod věží.
 • Nacházejí se ve všech biomech a vesnice se mohou nacházet vně.
 • Použij blok skládačky pro umělé vytvoření.
Vesnice

Hra[editovat | editovat zdroj]

Hlídač lupičů
Nájezdy lupičů
 • Jsou vyvolány potom, co hráč získá efekt Zlověstvé znamení a vstoupí do vesnice.
  • Nejvyšší stupeň efektu zlověstné znamení je 5.
  • Zabití vůdce lupičů zvýší stupeň efektu Zlověstné znamení.
   • Zabití hlídače lupičů přidá 1–3 stupně. Velitel základny lupičů přidá pouze jeden stupeň.
 • Lupič, mstitel, mág, čarodejnice a obluda může kdykoliv z nájezdu zmizet.
 • Pruh procesu jedné vesnice se zobrazí jako lišta při zabíjení draka, klesá při zabíjení nájezdníků.
  • Zobrazí zbývající stvoření ke konci.
 • Stvoření se objevují po určitých vlnách, dvě vlny přidají jeden stupeň efektu Zlověstné znamení.
  • Další vlna začne pouze tehdy, když jsou všechny stvoření z předešlé zabita.
  • V pozdějších vlnách se připojí i obludy, čarodejnice a mágové.
Balíčky modifikací
 • Přidáno "Programové malování – Klasický vzhled Minecraftu" do nabídky balíčků modifikací.
Efekty

Command format[editovat | editovat zdroj]

/loot
 • General syntax: /loot <target> <source>.
  • Sources: fish for fishing, loot for loot chests, kill for entity drops, and mine for block drops.
 • Sources:
  • fish <loot table id> <fishing location> [tool <item>|mainhand|offhand]
   • Uses fishing context.
  • loot <loot table id>
   • Uses loot chest context (can be also used for advancement awards and cat gifts).
  • kill <entity selector>
   • Simulates entity drops.
  • mine <mining location> [tool <item>|mainhand|offhand]
   • Simulates block drops.
 • Targets:
  • spawn <position>
   • Drops in world.
  • replace
   • Works similar to /replaceitem. If count is missing, command will try to place all returned items. If count is higher than number of items, remaining slots will be cleared.
  • entity <entity selector> <start slot> [<count>]
   • Replaces a range of slots.
  • block <position> <start slot> [<count>]
   • Replaces range of slots.
  • give <player selector>
   • Inserts items into player's inventory (similar to /give).
  • insert <position>
   • Inserts items into container (similar to ⇧ Shift+left-click).
/schedule
 • Schedules functions or tags to run in gametime ticks.
 • Any tag / function can be scheduled only once.
 • Calling for an already scheduled function / tag will replace the oldest record.

Obecné[editovat | editovat zdroj]

Pokroky
 • Přidáno pět pokroků:
  • To u nás dokáže malá holka – Vystřel z kuše.
  • Tak kdo koho teď dostal? – Give a pillager a taste of their own medicine.
  • Dvě mouchy jednou ranou – Zabij jedním šípem 2 přízraky.
  • Ostrostřelec – Zabij 5 stvoření jedním šípem.
  • Čauky mňauky – Ochoč všechny varianty koček.
Zprávy smrti
 • Nově smrt při probíhání keřem sladkých bobulí.
  • <hráč> byl upíchán k smrti keřem sladkých bobulí
  • <hráč> byl upíchán k smrti keřem sladkých bobulí při pokusu o útěk entitě <entity>
Statistiky
 • Nová statistika "Sudů otevřeno".

Změny[editovat | editovat zdroj]

Bloky[editovat | editovat zdroj]

Varný stojan
Koberec
 • Nově může být odbarven.
Květ chorusu
Dávkovač
Listí
 • Nově vypadává 0–2 tyček.
Nether Brick Fences
Cedule
 • Přejmenováno z "Cedule" na "Dubová cedule".
 • Recept je nezměněný, jen vyžaduje jeden typ dřeva.
 • Pravým kliknutím na cedulku s barvivem změní barvu textu.
 • Změny v přepisování:
  • Pohyblivý kurzor pro volnou úpravu textu.
  • Podpora výběru textu.
  • Přidáno kopírování a vkládání textu.
Hladký křemen, Vyhlazený pískovec, Vyhlazený rudý pískovec a Hladký kámen
Půlblok z hladkého kamene
 • Kamenné půlbloky byly přejmenovány na půlbloky z hladkého kamene.
 • Jsou vyráběny z hladkého kamene, namísto kamene.
Tabulka skla
 • Mohou být vyrobeny ze skla obklopeného barvivem.
Psí víno
 • Po víně může být nalezeno i bez podpory bloku.

Předměty[editovat | editovat zdroj]

Polévka z červené řepy
 • Recept má svůj pevný stav.
Rozepsaná kniha s brkem
 • Změna v přepisování knihy:
  • Pro vylepšení přepisování může kurzor změnit pozici přepisování.
  • Podpora výběru textu.
  • Přidáno kopírování a vkládání textu.
  • Ovládání klávesnicí a myší.
  • Vylepšené vyplňování stránek a doplňování řádků.
  • Dvojité kliknutí zvýrazní slovo, trojité celou stránku.
 • Od nynějška může mít až 50 stránek.
Kakaové boby
 • Přejmenovány na kakao.
Suché křoví
 • Může být použit jako palivo v pecích.
Barvivo

Stvoření[editovat | editovat zdroj]

Kočky a ocelot
 • Jsou to rozdílné stvoření.
 • Kočky mohou být nalezeny ve vesnicích, mohou být ochočeny.
 • Oceloti nyní nemohou být ochočeni.
Creeper
All plains biome variant professions corresponding to their different utility blocks.
Lupič
 • Nohy jsou mírně skloněny směrem ven.
Mágové, hráči a wither
 • Nyní mají tabulky kořistí.
Přízrak
Vesničan
Mstitel
 • Mohou ničit dveře.
Čarodejnice
 • Jsou to nyní neutrální stvoření.
 • Změna vzhledu.[3]

=== Non-mob entities ===.

Stojan na zbroj
 • Nově má tabulku kořistí.

Thrown Egg
,
Thrown Ender Pearl
,
Thrown Bottle o' Enchanting
,
Eye of Ender
,
Ghast fireball
,
Blaze fireball
(fire charge), and
Snowball
 • Nyní se může zvolit Item tag, který může vykreslovat jinou zásobu položek.

Generace světa[editovat | editovat zdroj]


Plains
,
Desert
,
Savanna
and
Taiga
villages
 • Nový architektura.
  • Vesnice jsou od sebe drasticky odlišné, vzhled záleží na biomu.
  • Použij Blok skládačky pro vytvoření.
 • Přidány nové struktury a tabulky kořisti pro nové domy ve vesnicích.
Chata čarodejnice
 • Nově je v ní černá kočka.

Hra[editovat | editovat zdroj]

Systém osvětlení
 • Byl upraven.
  • Přesunuta zásoba světla z chunků do oddělených struktur.
  • Přesunuto světlo z výpočtu celého kódu na samostatné místo.
  • Přesunutí výpočtu světla z hlavního vlákna serveru.
Zlepšení výkonu

Formát příkazů[editovat | editovat zdroj]

Advancements
 • Entity type predicates now accept tags (#baz).
 • The damage source predicate now has option: is_lightning.
 • The entity predicate now accepts a flag field.
  • Available tests: is_on_fire.
 • Entity predicate now accepts equipment field.
  • This predicate can contain up to six fields: head.
  • If this predicate is non-null, test will fail for entities that have no equipment (i.e. not mobs, players or armor stands).
Commands/NBT data
 • Extended NBT path syntax.
 • New chat component for displaying values from NBT.
  • Block variant {"nbt": <path>, "block":<x> <y> <z>}.
   • The "block" entry is exactly like it's used in commands, for example "15 16 17" means x=15, y=16 and z=17.
  • Entity variant {"nbt": <path>, "entity":<selector>}.
  • If interpret is present and true, contents of selected tags will be interpreted as chat components.
 • Item lore tag now uses chat component syntax.
 • Time arguments in /time set, /time add and /schedule function can now have units.
  • t for ticks, s for seconds, d for days.
  • Fractions are allowed as long as the result is integer (for example 0.5d).
Conditions
 • entity_properties
  • Now uses same predicate syntax as advancements (like player_killed_entity).
  • Parameters are now described in predicate field. If this field is an empty object, any entity is accepted (but still has to be present).
Creative menu
 • Creative menu search box now accepts tags (starting with #).
 • Tooltip in creative search menu now lists item's tags.
Loot tables
 • Block drops are now controlled by loot tables
 • Tables and pools accept functions
 • New loot table entry types: dynamic.
 • New loot table functions: apply_bonus.
 • New loot table conditions: entity_present, and two special modifiers: inverted.
 • Integer values can now specify random number generator.
  • constant, uniform (default), binomial.
 • Optional type used to validate function usage.
  • empty.
  • Using function that references data not available in given context causes warning.
 • Entity parameters in predicates: direct_killer - allows access to projectiles etc.
  • Renamed entity parameter in predicates from direct_killer_entity to direct_killer.
 • New conditions
  • alternative: joins conditions from parameter terms with "or".
  • block_state_property: check properties of block state, parameters:
   • block: id of block;test will fail if broken block doesn't match.
   • properties: map of property:value pairs.
  • damage_source_properties: checks damage source.
   • Same syntax as entity_properties, but uses damage source predicate (see player_hurt_entity advancement trigger).
  • inverted: inverts condition from parameter term.
  • location_check: applies advancement location predicate, parameters:
   • predicate: predicate applied to location, uses same structure as advancements.
  • match_tool: checks tool (only available for block breaking and fishing). Parameters are:
   • predicate: predicate applied to item, uses same structure as advancements.
  • survives_explosion: returns true with 1/explosion radius probability.
  • table_bonus: passes with probability picked from table, indexed by enchantment level. Parameters are:
   • enchantment: id of enchantment.
   • chances: list of probabilities for enchantment level, indexed from 0.
  • weather_check with these parameters:
   • raining - optional boolean.
   • thundering - optional boolean.
 • New entries
  • alternatives: Tests conditions of child entries and executes first that can run, has no weight or quality, but may have conditions.
  • dynamic
   • Gets block specific drops.
    • minecraft:contents: block entity contents.
    • minecraft:self: for banners and player skulls.
  • group: Executes child entries when own conditions pass, has no weight or quality.
  • sequence: Executes child entries until first one that can't run due to conditions, has no weight or quality, but may have conditions.
  • tag: adds contents of item tag;fields:
   • name: id of tag.
   • expand: if false, entry will return all contents of tag, otherwise entry will behave as multiple item entries (all with same weight and quality).
 • New functions
  • apply_bonus: applies one of predefined bonus formulas.
   • Common fields:
    • enchantment: id for enchantment level used for calculation.
    • formula: type of used bonus formula.
    • parameters: values required for formula (depend on type).
   • Formulas based on existing fortune bonuses.
   • Formula binomial_with_bonus_count, parameters are:
    • probability : float
    • extraRounds : int
    • Adds random value using binomial distribution with n <- level + extraRounds and p <- probabilty.
   • Formula uniform_bonus_count, parameters are:
    • bonusMultiplier
    • Adds random value using uniform distribution from 0 to bonusMultiplier *level.
   • Formula ore_drops, no parameters.
    • Applies formula count *(max(0, random(0..1) - 1) + 1).
  • copy_name
   • Copies display name from block entity to item (see enchanting table behavior).
  • copy_nbt.
   • Copies NBT from source to item tags.
   • Parameters:
    • source: can be this.
    • ops
     • List of copy operations:
      • source: source path (same as /data).
      • target: target path.
      • op: replace, append (for lists), or merge; for compound tags.
    • entity: source of profile (will do nothing if it's not a player).
  • explosion_decay
   • Applies flat chance (equal to 1/explosion radius) for every item to be destroyed (items in stack are processed separately).
  • limit_count, parameters are:
   • limit
    • min - optional
    • max - optional
   • Limits count of every item stack to range.
  • set_contents, parameters:
   • entries list of entries (same as in pool).
   • Populates BlockEntityTag.Items with items from entries.
  • set_loot_table, parameters are:
   • name: id of loot table.
   • seed: seed; if omitted or 0, LootTableSeed will not be set.
   • Sets BlockEntityTag.LootTable tags.
  • set_name
   • Added new parameter entity (same values as entity_present condition). If present, the name will be resolved with that entity (which allows using selector and score components).
  • fill_player_head
   • Copies player profile info to player head item.
   • Parameters:
    • entity – source of profile (same values as entity_present condition, will do nothing if it's not player).
  • set_lore
   • Adds or replaces lore lines.
   • Parameters:
    • lore – list of lines (in chat component format) to be added.
    • replace – if true, previous lore is erased.
    • entity – if present, name will be resolved with selected entity (same values as entity_present condition).
JSON text components
 • Block variant {"nbt": path, "block": "coordinates"}, where coordinates field uses same format as /setblock.
 • Entity variant {"nbt": path, "entity": selector}, where selector field uses same format as /kill.
 • Additionaly, if field interpret is present and set to true, contents of selected tags will be interpreted as chat components.
 • Works same as selector components:
  • If there are no elements, returns empty string.
  • If there are multiple elements, merges them with ,.
NBT paths
 • Can now return multiple values.
  • When used as target, modification will be applied to every element.
 • When setting location and no elements are found, new matching element will be created:
 • Add [{k1=v1,k2=v2}] to match objects in list that have matching fields.
 • Add {k1=v1,k2=v2} to match objects.
  • Selects 0 or 1 element, mostly as safeguard against mismatched entries.
 • Allows negative indices as [index] to index elements in reverse from end.
 • Add [] to select all elements from list.
Villager NBT

Removed the following NBT information:


  •  Profession: The ID of the texture used for this villager.

  •  Career: The ID of this villager's career.

  •  CareerLevel: The current level of this villager's trading options.

Added the following NBT information:


  •  VillagerData: Information about the villager's profession.‌

   •  level: The current level of this villager's trading options ( 1... ) and at the same time its displayed badge ( capped at 5 )

   •  profession: Namespaced ID value.

   •  type: Namespaced ID value.
World generator registries.
 • Most of the biome related features now have a registry and their configuration can be serialized.
 • Added a feature registry.
 • Added a registry for decorators.
 • Added a registry for carvers.
 • Added a registry for surface builders.
Zombie Villager NBT

Removed the following NBT information:


  •  Profession: The ID of the texture used for this zombie-villager.

Added the following NBT information:


  •  VillagerData: Information about the villager's profession.‌

  •  Offers: Copied from converted villager.‌
Other
 • /execute execute if unless data <block or entity> <path>
  • Returns count of matched elements when used as command.
  • Continues on non-zero(if) or zero(unless) count when used as part of command.
 • Item frame contents can now be modified with /replaceitem.
 • /data modify <block or entity> <path> <operation> <source>.
  • Applies an operation to selected fields.
  • Operations
   • Are set on all types.
   • Are inserted before index, insert after index, prepend, append on lists.
   • Merge on objects.
  • Sources
   • from <block or entity> <path> to copy a value from an existing tag.
   • value <nbt>.
 • Added entity type tags.
  • Work like other tags, stored in tags\entity_types\.
  • The type field in @ selectors now accepts entity type tags.
 • /locate
  • Can locate pillager outposts.
  • Can locate the new villages, using the New_Village parameter.
 • Changing item models based on item NBT.
  • New item model property: custom_model_data, backed directly by CustomModelData integer NBT field.

Obecné[editovat | editovat zdroj]

Pokroky
 • "Jak jsme se sem dostali?" nově potřebuje
  saturation
  a
  blindness
  protože tyto efekty lze nyní získat pomocí nevábné šlichty.
 • "Výběrový chov" a "Kámoši jak hrom"
 • "Sériová výroba"
  • Požadavek změněn z ocelota na kočku.
  • Nově potřebuje pandy.
Výroba
 • Recepty pro spojení poškozených předmětů byly odstraněny; nyní je možné tento proces udělat pouze pomocí brusného kamene.
Kredity
 • Seznam aktualizován.
Obrazovka
 • Smáčknutím Alt+F3 zobrazíte graf tiků za sekundu.
Dedikované servery
 • server.properties
  • difficulty and gamemode settings now accept string names; integer values are still allowed as legacy option.
 • Server will now exit faster if eula.txt is not set.
 • Command line
  • Added new option --help.
  • Added new command line option initSettings.
   • Initializes eula.txt and server.properties with defaults, then exits.
Hlavní menu
 • Na pozadí byly přidány vesnice.
ESC Menu
 • Přidáno tlačítko "Zpětná vazba" a "Nahlásit chyby".
Technické záležitosti
Textury
Nastavení grafiky
 • 'Použít VBOs' bylo odstraněno. Nyní pořád povoleno.[4]

Plánované dodatky[editovat | editovat zdroj]

Bloky[editovat | editovat zdroj]

Táborák

Stvoření[editovat | editovat zdroj]

Lišky
 • Generování v biomu tajga.

Plánované změny[editovat | editovat zdroj]

Stvoření[editovat | editovat zdroj]

Vesničan
 • Vylepšení obchodu.

Obecné[editovat | editovat zdroj]

 • Přepsání načítání hry.[5]

Nepotvrzené funkce[editovat | editovat zdroj]

Tyto vlastnosti byly zmíněny během vývoje nebo během MINECONU, nebylo ale potvrzeno, že budou přidány v této aktualizaci.

Opravy[editovat | editovat zdroj]

67 issues fixed
From released versions before 1.14
 • MC-92 – Slab and stairs lighting incorrect
 • MC-1578 – Cannot move backwards in books/signs while writing / cannot copy anything from the book.
 • MC-1692 – Excessive lag on lamp de/activation across chunk borders.
 • MC-3329 – Naturally generated light sources (fire, glowstone, torches etc.) sometimes do not emit light.
 • MC-3961 – Water, cobwebs, magma, leaves and other blocks save sunlight.
 • MC-4686 – Client movement when teleported.
 • MC-9188 – Fires can leave ghost lighting behind.
 • MC-11571 – Huge lighting updates lag the game.
 • MC-15990 – The base of farms in desert villages are composed of dirt.
 • MC-40380 – Replacing heads still drop as an item
 • MC-46667 – Light Level in F3 not correct on slabs, stairs, farmland, and grass path
 • MC-68565 – Monsters spawn at daytime at y=256 and don't burn.
 • MC-76278 – Lighting not updating until walked up or block update.
 • MC-80966 – Light calculation of ChunkSelection faulty implemented resulting in client bugs (empty chunks don't show light/render dark).
 • MC-83277 – Entities render black when enclosed in slabs (or other blocks)
 • MC-85128 – Fireball doesn't use model
 • MC-88097 – Snow blocks receive (useless) random updates and can get destroyed when there is a light glitch.
 • MC-91136 – Lighting update is delayed at chunk borders.
 • MC-95044 – Graphics card and sign colors
 • MC-99863 – Line breaks different in signed book
 • MC-101127 – The Wither effect harms the "Wither" skeleton.
 • MC-102162 – Some light-emitting blocks (magma, lit furnace, lit redstone ore) 'save' block light.
 • MC-102893 – Villages in other biomes don't have their respective saplings.
 • MC-103192 – Combining tools or armor adds to crafting stat.
 • MC-109268 – Loading world with cast fishing rod makes fishing rod cast sound
 • MC-109344 – There is no wither loot table
 • MC-111480 – Firework boosting doesn't work in the first world loaded after a game start / if player has entity id 0
 • MC-112579 – Creepers don't drop disc when killed by stray or wither skeleton holding a bow
 • MC-114760 – Client may display incorrect villager career name
 • MC-116355 – Villagers don't run away from illusioners
 • MC-116448 – Illusioner is missing its loot table
 • MC-117030 – Forest ground too dark when pillaring up
 • MC-117067 – Trees/leaves too bright under big platform.
 • MC-117094 – Bright spots below /fill-ed platform
 • MC-118971 – Being only slightly inside solid block in Spectator Mode makes Sky go dark
 • MC-119932 – Light-emitting solid blocks (lit furnaces, magma blocks, glowstone, lit redstone ore) let light (sunlight, block light) through.
 • MC-120687 – Desert churches have sandstone stairs inside of a cobblestone building.
 • MC-121759 – Item particle command doesn't work with shields
 • MC-123263 – Light Update or Block Update FPS issue
 • MC-123312 – Pressure plate tables in villages are oak instead of village type specific wood.
 • MC-123729 – Villagers not remembering correct profession
 • MC-123772 – The lore strings cannot be formatted in json
 • MC-124241Score text components finalize with the result of the first instance the command runs as
 • MC-124395 – Beacon block entity contains code for custom names, despite not storing it to NBT and the beacon GUI not having one.
 • MC-124456 – Vindicators, evokers and illusioners do not render items on head
 • MC-125051 – Incorrect structure names in advancements cause java.lang.NullPointerException
 • MC-129090 – Bottom faces of blocks at the bottom of the world always renders as if it's fully lit
 • MC-129433/locate Village doesn't work in superflat worlds
 • MC-129926 – Light glitch with slabs
 • MC-130847 – Potion effect level not showing past level IV - Affects Turtle Master
 • MC-131320 – Lighting errors in newly generated world.
 • MC-131553 – Iron horse armor is misaligned at the head
 • MC-131749 – Strongholds don't generate in superflat with the 'stronghold' generator option
 • MC-132283 – Ponds are generated too dark.
 • MC-132529 – Villager egg with custom career make him does strange trades
 • MC-132701 – Lighting is broken on world load
 • MC-134063 – Wood blocks have wrong color on maps
 • MC-135453 – Crash while rendering block entity.
 • MC-135759 – Blacksmith houses in desert villages are partially made out of sandstone.
 • MC-136526 – Crash when generating near top of world
 • MC-136902 – Monuments do not generate when upgrading world from 1.7.10 to 1.13.1
 • MC-137229 – Book corruption when 1.8 world is loaded in 1.13
 • MC-137266 – Colon in 'Direct Connect' menu crashes game
 • MC-137300ConcurrentModificationException thrown when upgrading world
 • MC-138003 – Cannot move backwards in signs while writing / Cannot copy anything from the sign
 • MC-139141 – Mushroom stem blocks changed color on maps
 • MC-139712 – Copying one half of unrecognized Unicode character crashes client.

Galerie[editovat | editovat zdroj]

MINECON Earth 2018[editovat | editovat zdroj]

Dodatky[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]