Slizoun

Z Minecraft Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Sliz
Slime.png
Životy

Velký: 16 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg)
Malý: 4 (Heart.svgHeart.svg)
Drobný: 1 (Half Heart.svg)

Síla útoku

Velký: 4 (Heart.svgHeart.svg)
Malý: 2 (Heart.svg)
Drobný: 0 (Empty Heart.svg) (pouze postrkuje)

Generace

Od úrovně 40 ve specifických segmentech, bez omezení úrovní osvětlení

Přidáno do hry

Alpha 1.0.11

Kořist


Koule slizu
(0-2) při smrti drobného slizu.

Zkušenosti

Velký: 4
Malý: 2
Drobný: 1

Zvuky Skákající Útočící
Internal ID

55

Entity ID

slime

Slime je nepřátelský, živý, zelený, želatinový, skákající a relativně vzácný mob ve tvaru krychle, který se objevuje v různých velikostech. Je schopen vidět hráče skrz pevné bloky. Když je zabit, rozdělí se na několik menších slizů a až drobní slimové při zabití upustí kouli slizu. Slimové se objevují pouze v určitých oblastech nejnižších vrstev (úroveň 40) běžného světa. Mohou se rodit na rovinatých typech prostředí (dokonalá rovina), protože jejich vývojové prostředí je tři bloky nad skalním podložím.

Využití a výroba[editovat | editovat zdroj]

Koule slizu, které zanechávají drobné slizy, jsou klíčovou složkou při výrobě lepkavého pístu[1] a mohou být kombinovány také s planoucím práškem za účelem výroby lávového krému, který je dále použitelný jako přísada do lektvarů.

Přísady Recept » Výrobek
Koule slizu
+
Planoucí prášekKoule slizu
+
PístVelikosti[editovat | editovat zdroj]

Chování[editovat | editovat zdroj]

Soubor:2012-01-22 08.03.34.png
Slizové v jeskyni.
Soubor:2011-12-11 17.54.18.png
Velký sliz může zcela zakrýt důlní vozík.

Slimové se pohybují poskakováním. Vždy poskakují směrem k nejbližšímu hráči v poloměru 16 bloků a to i v případě, že ho nemohou vidět. Pokud není v dosahu žádný hráč, jednoduše poskakují přímo ve směru, kam jsou otočení čelem. Když se poprvé objeví jsou otočení náhodným směrem.

Drobní slimové neudělují přímé poškození hráči ani jiným entitám, ale mohou je popostrčit například do lávy nebo jiných nebezpečí. Větší slimové působí poškození dotykem úměrné jejich velikosti.

Slimové různých velikostí nejsou různí mobové. Jejich velikost může nabývat rozmezí od 1 do 256, ačkoli přirozeně spawnují pouze ve velikostech 1, 2 a 4. Jejich poškození a zdraví jsou vypočitatelné takto: Slizova síla útoku je rovna jeho velikosti (mimo velikosti 1) a zdraví je rovno jeho čtvereční velikosti (obvod čtverce, pozn.překladatele). Když je sliz zabit, rozdělí se do 2-4 dalších slizů poloviční velikosti, zaokrouhleno dolů. Drobní slizové se nerozdělují, ale zanechávají 0-2 koule slizu.

Sliz je zranitelný všemi obvyklými způsoby: hořením, pádem, utonutím, zadušením v blocích, napadením, pádem do prázdnoty a tak dále. Slizové mohou zadupat obdělanou půdu.

V mělké vodě mohou slizové poskakovat dostatečně rychle, aby překonali proud, dokud jejich poskakování není omezeno nízkým stropem. V hluboké vodě klesají a dokud jsou potopeni, nemohou hopsat. Jestliže zůstanou ponoření příliš dlouho, zemřou. Slizové dokáží zdolávat žebříky, půlbloky i schody.

Zatímco hopsání velkých a malých slimů doprovází zvuk vlhkého pleskání, drobné slizy doprovází zvuky, jaké by na stejném bloku vytvořily kroky hráče. Útok větších slizů je doprovázen čvachtavým zvukem. Slizové v průběhu času nerostou.

Zajímavým postřehem o slimech je, že pokud se jich v podsvětí objeví alespoň pět, všichni hopsají stejným směrem, což je odlišné od běžného bezcílného blouzení ostatních mobů. Takto se chovají i Magma kostky.

Spawnování[editovat | editovat zdroj]

Slizové se objevují pouze pod vrstvou 40 a pouze v určitých segmentech, které jsou určovány pseudonáhodně semínkem světa. Zhruba 10% segmentů bude schopných spawnovat slizy, založeno na vzorci:

Random rnd = new Random(seed + 
            (long) (xPosition * xPosition * 0x4c1906) + 
            (long) (xPosition * 0x5ac0db) + 
            (long) (zPosition * zPosition) * 0x4307a7L + 
            (long) (zPosition * 0x5f24f) ^ 0x3ad8025f);
return rnd.nextInt(10) == 0;

To znamená, že použití souřadnic segmentu přispěje ke generování semínka, vygenerované náhodné číslo bude mezi 0 až 9, pokud je tímto číslem 0 bude segment schopen spawnovat slizy. K převodu světových souřadnic na segmentové je vydělte 16 a zaokrouhlete dolů.

Nástroje vypočítávající, které segmenty spawnují slimy, naleznete v části Nástroje k vyhledávání Slizů.

Vzhledem k povrchu plochých světů bývají generováni 3 bloky nad skalním podložím (i nad vrstvou nezbytnou k spawnování slizů). To znamená, že se můžou spawnout na dokonalé rovině. Protože zde nejsou žádné jeskyně, jsou všechny spawnovací oblasti během dne osvětlené a slimové jsou jediní nepřátelští mobové, kteří mohou spawnovat na světle.

Jako většina jiných mobů i slimové ke spawnutí vyžadují dva svislé ne-neprůhledné bloky (například vzduch, cedule, pochodně) a neprůhledný blok vespod. Místo, kde spawnují, musí být také bez pevných zábran a tekutin. Velký slime potřebuje ke spawnutí prostor 3x3x3, malý 3x3x2 a drobný 1x1x2 (nebo 1x1x1 pokud horní blok není neprůhledný).[2] Všechny velikosti slimů mají stejnou pravděpodobnost na spawnutí. Je mnohem pravděpodobnější, že spawnou v místnosti vysoké 3 bloky.

Slimové spawnují 10x pomaleji než ostatní nepřátelští mobové, takže může být těžké je najít. Mohou se objevovat za jakékoli intenzity světla a osvětlení nemá vliv na tempo jejich spawnování. Nicméně osvětlené okolí snižuje šanci na spawnování jiných mobů, čímž nepřímo zvyšuje tempo spawnování slizů.

Slimové mají stejnou šanci na spawnutí v jakékoliv velikosti. Nespawnují v peaceful módu, nicméně nyní spawnují v peaceful módu ve verzi z 26.června 2012 pro XBox 360.

Jako každý nepřátelský mob i slime nebude spawnovat v poloměru 24 bloků od hráče. Pokud není přítomen žádný hráč v okruhu 32 bloků, slime po určité době zmizí (despawne), a když není žádný hráč v okruhu 128 bloků, zmizí okamžitě.

Spawnovací algoritmus je podrobně diskutován na this forum topic, ale nutno podotknout, že algoritmus se už několikrát změnil a starší informace již nemusí být přesné.

Slimí spawnování (kvůli svému jedinečnému stylu) může být rušeno spawnováním jiných mobů.

Chov[editovat | editovat zdroj]

Soubor:Slime ball grinder.png
Here is an example made in creative mode. Notice the majority of the slimeballs aren't burning

Jakmile určíte segment spawnující slimy, je relativně snadné podpořit jejich spawnování. Hráč může přistoupit k vyčištění velkých místností - typicky 3x3x3 nebo větších - a osvětlit je, aby předešel spawnování nechtěných mobů. Nicméně čekání na spawnutí slimů v těchto místnostech může být časově náročné. Podívejte se na stránku spawnování slizů na minecraftforum.net, abyste zjistili jak proces spawnování urychlit.

Podobný způsob může být použit také hráči hodlajícími hrát hru podle pravidel a vyhýbajícím se používání nástrojů či modů. Hráč může jednoduše sestoupit pod nejnižší vrstvu, kde se spawnují slimové, a vykopat jeskyni. Přibližně 10% segmentů spawnuje slimy, takže jeskyně musí být docela velká, aby měla slušnou šanci k nalezení jednoho. Jeskyně protínající 7 segmentů má 50% šanci, že obsahuje jeden, který spawnuje slimy; na 90% šanci musí být vykopáno 22 segmentů. Tento způsob není doporučený, ale funguje. (segment je oblast 16x16 bloků, poznámka překladatele)

Po vytvoření nebo nalezení zdroje slimů následuje výběr způsobu jejich zabíjení. Pro menší druhy je nejjednodušší a nejefektivnější použití meče, ale funguje i cokoliv jiného. Proti větším druhům se ale vyplatí spíše sofistikovanější způsob zabíjení, jako např. zapálení bloku mezi hráčem a slimem křesadlem. Slime bude oheň ignorovat a bezhlavě do něj skočí. Poté už stačí pozabíjet vzniklé menší druhy.

Upalování slimů se stalo oblíbeným způsobem, jak získávat koule slizu, protože šance na jejich shoření je překvapivě nízká, takže použití zapálených netherrack bloků v časti místnosti, kde se spawnují slizové, je skvělý způsob, jak farmit koule slizu.

Mnohem jednodušší variantou předchozího způsobu je vykopání díry dost velké na pojmutí všech velikostí slimů a její zaplavení vodou. Slimové nemohou plavat ani skákat kolem, takže se nakonec utopí, a když zahynou, zanechají koule slizu.


Výuková sekce poskytuje také několik rad, jak si poradit se slimy na rovinatém světě, protože se zde objevují kvůli nízkému položení světa na povrchu a jejich pohyb je nutno dostat pod kontrolu.

Nástroje k vyhledávání Slizů[editovat | editovat zdroj]

Nástroj k vyhledávání segmentů spawnujících slizy

Tyto nástroje lze použít pro hledání segmentů schopných spawnovat slimy:

Módy:

 • Rei's Minimap ukáže hráči segmenty spawnující slizy jejich zvýrazněním (Od verze 1.2 nefunguje ve hře více hráčů.)
 • AMIDST Najde polohu segmentů spawnující slizy, pevností, NPC vesnic a biomů. (externí program)

Historie[editovat | editovat zdroj]

Soubor:Slime-Alpha 1.0.11.png
Stará textura slizu.
 • Slime byl pátým nepřátelským mobem přidaným do hry 23.června 2010 (Seecret Friday 6! Alpha 1.0.11). Když byli slimové poprvé přidáni, měli čtyři velikosti: Drobný, Malý, Velký a Obrovský. Krátce nato Notch omezil jejich spawnování, protože by se objevovali ve velkém množství. Špatný výpočet v novém limitu způsobil, že se slizové spawnovali pouze v podivných oblastech a tak Notch zakázal jejich přirozené spawnování.
 • Drobní slimové začali dropovat 0-2 koule slizu ve verzi Beta. Notch v Coestar's livestream potvrdil, že slimové byli překresleni (reskinned) a vráceni v Beta 1.2_01, jenže byli velmi vzácní.
 • Výskyt slimů byl od verze Beta 1.3 mnohem četnější. Tato chyba byla odstraněna ve verzi Beta 1.5, protože se slimové spawnují i v Mírumilovném módu a bez vyprovokování útočí na hráče. Ve verzi Beta 1.4 byla odstraněna chyba ze hry pro více hráčů, která způsobovala, že rozdělený sliz byl viditelný pouze pro hráče, který rozdělení způsobil, a nezpůsobovali žádné zranění.[3] Protože to byla chyba ze strany herního klienta a ne serveru, k jejímu odstranění bylo nutné odpojení a zpětné připojení k serveru.
 • Od verze Beta 1.9 Pre-release se slimové po smrti vždy rozdělili, i když jim bylo uděleno nadměrné poškození. Před verzí Beta 1.9 Pre-release 5 se slimové vyskytovali pouze ve spodních 16 vrstvách mapy bez ohledu na světelné podmínky nebo denní dobu, často ve velkých jeskyních a dolech.

Chyby[editovat | editovat zdroj]

 • Při hře více hráčů často vzniká časová prodleva (lag) při rozdělování slimů. Slimové se zde také někdy zobrazují v jiných velikostech, než jakou mají nastavenou, tudíž může hráče zranit i neškodně vypadající drobný slime. Ve hře více hráčů je často podivně animován výskok slimů a někdy se mohou při výskoku vytratit, ačkoliv jsou stále v okolí a hráče mohou zraňit.
 • Slimové mohou projít sklem.
 • Když je slime zabit a hráč se před jeho vypařením odpojí a znovu připojí do hry, slime zůstane červený v poloze, jako před vypařením, ale i tak bude stále hopsat směrem k hráči.
 • Při dopadu z výšky je slyšet zvuk praskání kostí slima, ačkoliv na první pohled žádné nemá.
 • Ojedinělá chyba nastává při strčení slima do prázdnoty, přičemž je zde malá šance, že těsně před pádem do prázdnoty vyskočí, jako kdyby se odrazil od bloku vzduchu.

Zajímavosti[editovat | editovat zdroj]

Sliz o velikosti 10 získaný použitím neoficiálního módu. Po smrti bude rozdělen na slizy o velikosti 2.
 • Neoficiální módy lze použít k vytvoření mnohonásobně větších slimů.
 • Slimové byli zřejmě inspirováni několika jinými herními monstry. Jejich velikost a tvar se podobá tvaru Gelatinous Cubes ze hry Dungeons & Dragons (je ale možné, že inspirace pro jejich verzi želatinové kostky pochází z Minecraftu') a jejich dělící schopnost je podobná, jako má Zol ze hry The Legend of Zelda, Pudding ze hry Nethack nebo Ameboids ze hry Ratchet and Clank. Název a obličej je zřejmě inspirován Yuji Horiiho Slimy ze hry Dragon Quest.
 • Slimové útočí pouze na hráče, i když je zasáhne kostlivec.
 • Slimové nepoužívají novou inteligenci živočichů a stále hopsají přímo za hráčem i za cenu skoku z útesu.
 • V kódu hry je řádek, který povoluje spawnování drobných slimů na Mírumilovné obtížnosti, ale algoritmus obecného spawnování živočichů zakazuje spawnování všech živočichů. Tento řádek tedy nemá ve výsledku uplatnění. Drobní slimové se však na mírumilovné obtížnosti mohou vyskytovat, ale pouze při použití neoficiálních módů nebo programů.
 • Lávové kostky, přidané ve verzi Beta 1.9, jsou pekelným protějškem slimů.
 • Při poraňování hráče slimové hopsají rychleji.
 • Navzdory tomu, že jsou slimové braní jako nepřátelští živočichové, si mnoho hráčů nechává drobné slimy jako domácí mazlíčky, kteří je neustále následují. Toho se dá využít také při pohonu důlních vozíků, do kterých slime naráží a uvádí je tak do pohybu.
 • Jeb navrhl, aby se slimové objevovali v džunglích verze 1.2, což se neuskutečnilo.
 • Slimové umí lozit po žebříku, ale dělají to pouze náhodou.
 • Slimové se topí ve vodě, která má hloubku větší, než jsou oni.
 • Slimové neruší hráčův spánek, jako jiná monstra, když jsou poblíž postele.
 • Od dílčí verze 12w25a je redukováno spawnování slimů v rovinatých mapách.

Galerie[editovat | editovat zdroj]

Podívejte se také[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]