Tutorials/Tips and tricks

Z Minecraft Wiki
Verze z 17. 1. 2021, 14:58, kterou vytvořil 91.187.62.84 (diskuse) (Založena nová stránka s textem „Tipy a triky: 1) DIAMANTY Pokud chcete najít diamanty, těžte na souřadnici Y=12. Zde se nejčastěji nachází diamanty. 2) Zlaté Minecraftové…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Tipy a triky:

1) DIAMANTY

  Pokud chcete najít diamanty, těžte na souřadnici Y=12. Zde se nejčastěji nachází diamanty.

2) Zlaté Minecraftové pravidlo

  Nikdy nekopejte přímo pod sebe. Proč? Může totiž aniž by jste o tom věděli být pod vámi například: Lávové jezero, velká trhlina,...